Egyesületi tagok

Vezetőség

Kontha Benőné – elnök

Táldics Magdolna – alelnök

Kozma Lászlóné – titkár

Ács-Csordás Zsigmondné – vezetőségi tag

Makráné Dobos Magdolna – vezetőségi tag

Tagok

Bata Erzsébet

Bata Mihályné

Géczy Bertalanné

Madarászné Farkas Krisztina

Maróti Marianna

Máténé Swarcenberger Aranka

Molnár Károlyné

Piróth Ilona

Piróth Julianna

Preiszler Józsefné

Rémikné Kontha Piroska

Szakács Erzsébet

Szalai Lászlóné

Szilágyi Istvánné

Szűcs Béláné

Tóth Sándorné

Zaletnyik Jánosné

Felügyelőbizottsági tagok:

Szabó Sándorné – bizottsági elnök

Ticskáné Pöttendi Ibolya – bizottsági tag

Bödő-Agárdi Gyöngyi – bizottsági tag