Otthoni hospice ellátás

TÁJÉKOZTATÓJA

 Mi az a hospice?

Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan – elsősorban terminális állapotban lévő daganatos megbetegedésben szenvedő – betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása, a gyászolók támogatása történik.

A hospice szemlélet a meghalást az élet természetes részének, s olyan folyamatnak tekinti, amelyet sem megrövidíteni, sem mesterségesen meghosszabbítani nem szabad. A szerető odafordulás a beteghez értelemmel töltheti meg ezt az életszakaszt is.

A beteg nem az ápolás, gondoskodás tárgya, hanem egyenrangú embertársunk. Emberi méltóságát élete utolsó percéig tiszteletben kell tartani. Oda kell figyelni igényeire, kívánságaira, reményeire.

Ez a magatartás megkívánja a beteggel szembeni őszinteséget, mert megérzi és nagyon csalódott, ha becsapják. Kérdéseit nagyon tapintatosan, de őszintén kell megválaszolni kompetencia-határainkat figyelembe véve. Így bensőséges emberi kapcsolat alakulhat ki a beteg és ápolója között, mely mind a gondozót, mind a gondozottat gazdagabbá teszi.

A következő belső tartással és gondolatokkal jó az ápolt felé fordulni. „Ön élete utolsó percéig fontos nekünk, s mi nemcsak azért fogunk mindent elkövetni, hogy békében halhasson meg, hanem hogy mindvégig emberhez méltóan tudjon élni.”

***

Az embereknek több mint a fele nem otthon, hanem kórházban hal meg, ami gyakran azt jelenti, hogy „gyógyászati mutatványok” közepette, csövek, drótok, palackok, kötések, állványok monitorok és hasonló berendezések között. Az emberi halál számos fiziológiai folyamattá forgácsolódik szét, amely mögött a meghalás személyessége elvész.

A hospice ellátás során nem tudunk az egész személyen teljességgel segíteni, ha családját nem vonjuk be a gyógyító munkába. A családtagok jelentékeny szerepet játszanak a betegség lefolyásában, és reakciójuk nagymértékben hozzájárul a betegnek a betegségével szembeni reagálásához. Viszont, az idős, beteg ember is nagy segítség lehet családjának abban, hogy betegségét, s majdan elvesztését fel tudják dolgozni. Ennek egyik módja, hogy gondolatait és érzéseit megosztja a hozzátartozókkal, s cserében ők is ezt teszik.

Ha a hozzátartozók nem ijednek meg a betegségtől és annak lehetséges következményétől, akkor a beteg képes lehet saját bánatán úrrá lenni és megmutatni a családjának saját példáján keresztül, hogyan képes az ember a betegséggel szembe nézni. Hasonlóan, amikor eljön az idő, nyugodtan meghalni. Így emlékezni fognak lelkierejére és bánatukat nagyobb méltósággal fogják elviselni, könnyebb lesz a gyászmunka.

A betegek ápolásában a hozzátartozók segítségével, a beteg felismerheti, hogy ki ő tulajdonképpen, mivé akar válni. Ugyanakkor cél az is, hogy arra a meggyőződésre eljuttassuk, hogy élete utolsó szakaszát emberi módon lehet megélni. Az érzelmi fájdalmak, hogy el kell hagynia szeretteit, erősebbek lehetnek, mint a testi fájdalmak. Ennek megértetésében fontos a család támogató segítsége.

A beteg az orvosnak elsősorban a fájdalmakról és szorongásokról, az ápolónőnek a kemény ágyról vagy a fülledt szobáról panaszkodik, a családtagnak az egyedüllétről és félelemről.

A magas életkorú emberek a panaszaikat valamilyen félelem folytán nem merik kinyilvánítani, vagy meghamisítják azt. Idős emberek panaszainak helyes felismerésére és az értékelésbe a hozzátartozókat feltétlen be kell kapcsolni. A hozzátartozó tud a beteggel annak bizonytalan érzéseiről, félelméről, lázongásáról, elhagyatottságáról beszélni. Alkalmas időben a család tagjai becsületes formában tudnak tájékoztatást adni betegsége lehetséges kimeneteléről, amennyiben ez segít neki. Olyan bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani a beteggel, amely őszinte beszélgetéseket tesz lehetővé, módot adva ezzel a beteg ember fájdalmának és elesett helyzetének kinyilvánítására.

Nem a panaszok gyors megszüntetése az elsőrendű feladat, hanem a beteg türelmes végighallgatása.

A betegápolás, mely a keresztyén irgalmasság része, napjainkban csupán szociális intézménnyé és joggá vált. Olyan eltolódások történtek, melynek folytán az orvos jelentősége és szerepe jelentősen megnőtt. Úgy tűnik, hogy a betegség, vagy az egészség állapota kifejezetten orvosi üggyé vált, azt gondolva, hogy egészségünkkel vagy betegségünkkel csupán ők hivatottak foglalkozni. A családtagok gyakran nem veszik figyelembe, hogy a betegség végső soron mégiscsak emberi történés, melyben magáról az emberről teljes mivoltában van szó, nem pusztán a betegség kezeléséről.

Eddigi eredményeink és tapasztalataink megerősítenek bennünket abban, hogy érdemes minden szakmai tudást, szeretetet odaadni a beteg emberek ápolására és szeretnénk a hozzátartozókat is megtanítani arra, hogy érdemes ezt a szolgálatot felvállalni – hiszen minden ember tud az élete utolsó percéig is adni: tanítást alázatra és szeretetre.

Hogyan oldjuk meg a beteg emberek otthoni ápolását a hozzátartozók bevonásával?

Azoknak a hozzátartozóknak – akik nagyrészt a beteg mellett vannak – megtanítjuk az orvosi, ápolástechnikai és az alapvető elsősegély nyújtási ismereteket, hogy a váratlan helyzeteken úrrá tudjanak lenni, ne essenek pánikba. Ezzel az ismerettel bátrabban fel merik vállalni az otthonápolás nehézségeit.

Az ápolónak tudnia kell, hogy saját és a beteg érzései között kölcsönhatás van, tudatosítani kell, hogy az ügyetlen segítség is, ha nagyrabecsüléssel és szeretettel jár, jobb és emberhez méltóbb, mint a valódi és benső emberi együttérzést nélkülöző technikai téren fejlettebb és a szabályok szerint alkalmazott segítségnyújtás. A hozzátartozókat meg kell erősíteni, illetve győzni arról, hogy alkalmassá válhatnak szeretteik otthoni ápolására.

Mit várunk el a hozzátartozóktól?

Ismerjék el, hogy minden beteg a saját, megszokott otthoni környezetében tudja az elmúlás tényét elfogadni, legyenek hajlandók segítséget elfogadni és kérdéseiket, gondjaikat megosztani másokkal. A betegségek ismertetésével jobban felismerik a testi és lelki változások okát, melyeket egyébként nem értenének, vagy félreértenének (pl. a saját személyük elleni támadásnak vehetik az öregek leépülésével járó következményeket).

Felszereléssel támogatjuk a családokat

Alapvető követelmény, hogy az otthonápoláshoz szükséges minden eszköz – ha szerényebb formában is, mint a kórházban – a családok rendelkezésére álljon: speciális kórházi ágy, felfekvés elleni szivacs, WC-szék, járókeret, speciális éjjeliszekrény vagy etetőállvány stb. Ezek az alapvető ápolási eszközök, amelyek a Diakóniai Szolgálatunk révén elérhetőek a házi betegápolás keretén belül a Duna-menti települések számára.

A betegellátás rendje, feltételei:

Daganatos betegségben szenvedő, gyógyító kezelésben már nem részesülő betegek 3 x 50 nap (150 nap) ellátást vehetnek igénybe. A terminális állapot időtartama rákbetegek esetében általában 3-6 hónap, azonban nem ritkán – mintegy 15-20 %-ban – egy évig is eltarthat. Mindhárom alkalommal a kezelő orvos vagy a háziorvos rendelheti el az otthoni hospice ellátást.

Az otthoni hospice ellátás keretében végezzük a tartós fájdalomcsillapítást, a szakápolási tevékenységet, – olyan gyakorisággal, amennyire a beteg állapota megkívánja – a szociális tevékenységet és igény szerint gyógytornászt, dietetikust, lelkészt biztosítunk. A gyász időszakában pedig a veszteség feldolgozásában és a szeretett személy elengedésében nyújtunk segítséget a hozzátartozóknak.

Betegfelügyeletet nem tudunk vállalni, és egyedül élőket sajnos nem tudunk otthonukban ápolni, mert az ellátás feltétele, hogy a betegápolásban a család folyamatosan részt vegyen.

Az otthoni hospice ellátás az önkormányzatok által fenntartott házi segítségnyújtással együtt igénybe vehető, de az otthoni szakápolással egy időben nem vehető igénybe.

Amennyiben környezetében terminális állapotú daganatos beteg él és szüksége lehet szolgáltatásunkra, kérem, hívjon bennünket bizalommal!

Telefon: 06-20/584-4653 (munkaidőben)

Ellátási területünk:

Áporka – Apaj

Délegyháza – Dunaharaszti – Dunavarsány

Halásztelek – Kiskunlacháza

Lórév – Makád – Majosháza

Szigetcsép – Szigethalom – Szigetszentmárton

Szigetszentmiklós – Szigetújfalu

Taksony – Tököl

 

Az otthoni hospice ellátás térítésmentes, de az állami finanszírozás költségeink 90 %-át fedezi, ezért kérjük, hogy adományával, adója 1 %-ával illetve bármely, számunkra szükséges szolgáltatás felajánlásával támogassa a hospice ellátást!

Adószámunk: 18673539-1-13

 

Bankszámlaszám:

 

OTP Bank 11742180 – 20066150

 

IBAN: HU57 1174 2180 2006 6150 0000 0000

BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB