Házirend

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA

MAJOSHÁZAI HOSPICE HÁZ

Házirend

2020

REDUKIDI

alapítva: 1996

Tartalomjegyzék

Majosházai Hospice ház célja 3

A Házirend célja 3

A Hospice ház alapvető működési adatai 3

A Hospice ház által nyújtott szolgáltatások köre 4

Elhelyezési körülmények 4

Étkezés/étkeztetés 4

Ruházat, textília 5

Textíliák mosása, vasalása, javítása: 5

A palliatív ellátást nyújtó nyújtó hospice ház beteg ellátás céljai 5

Szükség szerinti alapápolás 5

Szakápolási feladatok 6

Mentálhigiénés ellátás 6

Társas kapcsolatok kiépítése 7

Kapcsolat a családdal 7

Kapcsolat a társadalommal 8

Mentális gondozás 8

A Hospice ház alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre 8

Lakók biztonsága 9

A Hospice házba hozható tárgyak köre: 9

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal 9

Az együttélés általános szabályai 9

A Hospice házból való távozás rendje 10

Dohányzás 10

Kártérítési kötelezettség 10

Előre nem látható helyzetekben történő intézkedések 10

Jogorvoslati lehetőség 10

Az ellátott jogi képviselő 10

Korlátozó Intézkedésekre vonatkozó szabályzat a Majosházai Hospice házban 11

Záró rendelkezések 12

Kérem Önöket, hogy a Házirendet, amely a Hospice ház életének fontos szervezője szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, s olyan eszköznek tekinteni, amely biztosítani hivatott a Hospice ház kiegyensúlyozott, törvényi keretek közötti működését.

A Házirendet igyekeztünk oly módon kialakítani, hogy az egyéni kérések éppúgy helyet kapjanak benne, mint az előírások szerinti kötöttség. A Hospice házi jogviszony létrejöttekor a Házirendről szóban tájékoztatást kapnak; egy példánya pedig jól látható és hozzáférhető helyen ki van függesztve a Hospice házban.

Majosházai Hospice ház célja

Biztonságos, nyugodt életfeltételeket, személyre szóló, az egyéni szükségletekhez igazodó teljes körű ellátást, ápolást-gondozást, valamint mentális segítségnyújtást biztosítson az ellátást igénybe vevők számára.

A Házirend célja

 • tájékoztatást nyújtani az alapvető szabályokról
 • szabályozni a Hospice ház által nyújtott szolgáltatások körét, azok ellenőrizhetőségét
 • a lakók és a dolgozók kapcsolatának humánus alapelveit előtérbe helyezve, meghatározni az együttélés normáit
 • kialakítani a Hospice ház belső rendjét
 • ismertetni a Hospice házi és az egyéni érdek/ vagyonvédelem szabályait

A Hospice ház alapvető működési adatai

Intézmény megnevezése: Majosházai Hospice ház

Székhelye: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96.

E-mail: diakoniamajoshaza@gmail.com

A Hospice ház fenntartójának neve: REDUKIDI

Telefonos elérhetősége: 06-20/584-4653,

Az fenntartó képviselő neve: Kontha Benőné

Vezető ápoló neve: Maróti Marianna

Telefonos elérhetősége: 06-20/247-8884

Titkárság: 06-20/247-1261

Nővér pult: 06-20-247-4022

A Hospice ház ellátási forma: fekvőbeteg ellátás

Férőhelyek működési engedély szerinti száma: 15 fő

Ellátotti kör: felnőtt hospice palliatív ellátás

Ellátási terület: Pest megye 32 települése

Egyedi azonosító: 028683

Szervezeti egység azonosító: 001074242

A Hospice ház által nyújtott szolgáltatások köre

Elhelyezési körülmények

A Hospice ház befogadóképessége: 15 fő

A lakószobák férőhely szerinti megoszlása:

Egyágyas szoba: 1 db

Kétágyas szoba: 7 db

A lakószobákban átlagosan 7m2 lakóterület jut egy főre. Minden szobához tartozik egy felszerelt, nővérhívóval ellátott, akadálymentesített fürdőszoba WC-vel.

Minden szobában, az ágyak mellett nővérhívó rendszer van.

A mozgáskorlátozottak részére külön mellékhelyiség került kialakításra a földszinten.

A főépület részben alápincézett, földszintes, részben tetőtér beépítéses.

A földszinten helyezkednek el az alábbi helyiségek: 7 kétágyas és 1 egyágyas kórterem, nővér szoba, orvosi-kezelő, fürdető, konyha mosléktárolóval, kápolna, kegyeleti, pihenő és irodahelyiségek, közösségi tér, veszélyes hulladék-tároló, szennyes tároló, takarítószer tároló, raktár helyiségek.

Emeleten helyezkednek el: férfi és női öltözők, zuhanyzók és WC helyiségek, pihenő szoba és fenntartói iroda. Szolgálatunk tervezi önkéntesek bevonását is a Hospice ház működtetése folyamán, ezért részükre külön öltöző helyiség került kialakításra.

A pince- gépészeti helyiségben az épület, fűtő és használati meleg víz ellátására szolgáló berendezések, kazánok kerültek elhelyezésre.

A Hospice ház építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. Az épület korszerűen kialakított struktúrája eleve lehetőséget ad egyrészt a közösségi tevékenységek, másrészt pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. A közösségi helyiségekben illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított.

Felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezésére.

A közösségi térben az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat (szék, asztal, könyvespolcok) található.

A lakók pihenését, ki kapcsolódását ligetes kert biztosítja.

Étkezés/étkeztetés

Az Hospice ház napi ötszöri étkezést biztosít, melyből egy főétkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között.

A Hospice ház melegítőkonyhával rendelkezik, az ételt más főzőkonyháról (áporkai Gyémántrózsa vendéglő, szerződésben foglaltak szerint) biztosítjuk.

Lakóink számára biztosítjuk:

 • normál étrendet,
 • szükség szerint speciális (pl. diétás, epekímélő, stb.) diétát

Az étkezések időpontja:

 1. reggeli: 08.00
 2. ebéd: 12.00
 3. vacsora: 17.00

Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott részére az Hospice ház diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. Az étlap összeállításában a vezető ápoló, és a konyhás is részt vesz.

A fent meghatározott időpontokon túl a megjelölt helyeken étkezni csak igazolt távollét esetén, vagy csak külön kérésre lehet- igazodva a Hospice házban folyó munkához. Bárminemű észrevételt – amely az étkeztetéssel kapcsolatos a vezető ápolóval, vagy a fenntartóval tudnak közölni és megbeszélni lakóink.

Látogatók az élelmiszerek behozatalánál szíveskedjenek tekintettel lenni a lakók egészségi állapotára, valamint az élelmiszerek eltarthatóságára. Élelmiszert csak a szolgálatban lévő nővér tudtával lehet behozni, a lakó számára itt hagyni. Közvetlenül az ellátottaknál, csak hűtést nem igénylő, tartós élelmiszer lehet, jól látható szavatossági idővel ellátva. Könnyen romlandó élelmiszereket csak a látogatások időtartama alatt lehet elfogyasztani lakóinknak, az étkezésekre kijelölt helyeken; fekvő beteg látogatásakor természetesen a szobákban is. A hűtést igénylő élelmiszereket névvel ellátott műanyag dobozokban kell elhelyezni a Hospice ház folyosóján elhelyezett hűtőszekrényben, a szolgálatban lévő Hospice tudtával. A hozzátartozók gondnokok által vásárolt vagy csomagban küldött élelmiszereket a szolgálatban lévő ápoló aláírásával átveszi és kiosztja az érintett ellátottnak.

Ruházat, textília

A fenntartó lehetőséget biztosít az ellátottak számára saját textília használatára, (ágynemű, törülköző, ruházat.

Textíliák mosása, vasalása, javítása:

A tisztítást, a textília kezelését a Tüdőgyógyintézet Törökbálint biztosítja (lásd. szerződés)

A palliatív ellátást nyújtó hospice ház beteg ellátás céljai:

 • adekvát fájdalomcsillapítással a betegek minél előbb megszabadítani súlyos fájdalmaitól, beleértve a sokszor problémás neuropátiás ill. mozgásindukálta fájdalmakat is
 • megfelelő egyéb tüneti terápia alkalmazásával csökkenteni a beteg fájdalmain kívüli több kínzó tünetét (pl. hányás, székrekedés, fulladás, szájszárazság, testüregi folyadékgyülemek, vizenyők, vérzések, zavartság stb.)
 • A romló szomatikus állapot mellett végrehajtani a társbetegségek (cukorbetegség, magas vérnyomás, szív -, veseelégtelenség, stb.) gyógyszerelésének módosítását
 • gondos ápolással lehetőség szerint megakadályozni a fekvési szövődmények létrejöttét, ill. kezelni azokat, csökkenteni a tumoros sebek okozta kellemetlenségeket (bűzös váladékozás, vérzés, szociális izoláció stb.), segítséget nyújtani a különböző sztómazsák, katéterek ellátásban, ameddig csak lehet, megőrizni a beteg aktivitását, testi gyengesége, esetleg parézisek vagy csontáttétek ellenére is, biztosítani a beteg szájon át történő folyadékfelvételét az élete utolsó pillanatáig,
 • csökkenteni az esetleges tartós immobilitásból fakadó izommerevséget, fájdalmakat, a nagyér ill. nyirokér nyomásából fakadó vizenyőket,
 • megfelelő empátiás készséggel és kommunikációs technikák alkalmazásával oldani a beteg ill. családtagjainak szorongását, csökkenteni az erőteljes hárításból fakadó kommunikációs nehézségeket, a beteg megváltozott viselkedéséből származó familiáris konfliktusokat
 • fekvővé váló, zavart vagy súlyos mozgásindukálta fájdalmakban szenvedő beteg részére tartós ápolást biztosítani

A hozzá kapcsolódó tevékenységek révén:

 • telefonos tanácsadással segíteni a régió háziorvosait, önkormányzatait, családsegítő szolgálatait, az otthoni hospice ellátás és a Hospice házunk által gondozott betegeket, családtagokat, a kórházak szociális munkásaival.

Ápolási- gondozási feladatok ellátása:

Célunk olyan szakellátás, ami nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan szenvedő betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszűntetése vagy csökkentése, a betegek életminőségének javítása multidiszciplináris csoport segítségével.

A palliatív terápiás ellátás:

 1. Alapvető az életminőség javítása a megfelelő tüneti kezeléssel.
 2. Az ellátás holisztikus legyen, az egyén igényeire szabottan.
 3. Az ellátás a beteg döntésének, igényének feleljen meg.
 4. A megfelelő nyílt kommunikáció a beteg kívánságának megfelelően.

Célunk, hogy a terminális állapotú beteg minél teljesebb fizikai és pszichoszociális jólétet biztosítsa.

Az egészségügyi gondozást szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatott orvos, valamint munkaviszony keretében foglalkoztatott ápolónők, egy osztályvezető ápoló segítségével biztosítják.

Az ellátás a nap huszonnégy órájában működik, folyamatosan az ápoló és kisegítő személyzet segítségével. (A végzettségük megfelel a 23/2012 EMMI rendeletnek, valamint a 37/2013 EMMI rendelet követelményeinek)

Egészségügyi szolgáltatás tevékenységi körében végzett szakápolási feladatok

 • Perifériás vénakanül (branül) behelyezése, és ellátása.
 • Szondán (nasogastricus, és percutan gastrostomán) át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek szövődményes esetben.
 • Nasogastricus szonda behelyezése, cseréje.
 • A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje szövődményes esetben.
 • Nőbetegeknél állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, gyógyszeres hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok, hólyagkondicionálás.
 • Folyadékpótló infúzió bekötése orvosi utasításra, továbbá az intravénás és elektrolitpótláshoz, parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó egyéb szakápolói feladatok.
 • Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai.
 • Sztomatoterápia szövődményes esetben, és szakma specifikus szájápolási tevékenységek műtét után. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai III-IV. stádium (exsudációs, nekrotikus seb kezelése orvosi utasítás alapján).
 • Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
 • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása (ez esetben gyógytornász közreműködése, vagy konzultáció céljából elérhetősége szükséges);
 • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása.
 • Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
 • Haldokló beteg szakápolása.
 • EKG készítés orvosi utasítás alapján.
 • Gyógyszeradagoló pumpa működtetése.
 • Minden egyéb, orvos által elrendelt, és felügyelt szakápolási tevékenység.

A tárgyi feltételeknél a 60/2003. ESZCSM rendelet az irányadó (általános osztály feltételei, az ápolási osztály feltételei illetve kiegészülve az intézeti hospice-palliatív osztály feltételeivel)

Mentálhigiénés ellátás

Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • segítjük, támogatjuk a Hospice házon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A mentálhigiénés ellátás feladata a Hospice házban élő idős embernél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítünk.

A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink:

 • a társas kapcsolatok kiépítése a Hospice házon belül, a családdal és a társadalommal
 • a mentális gondozás
 • a környezet ártalmainak megelőzése
 • a foglalkoztatás.

Társas kapcsolatok kiépítése

Társas kapcsolatok a Hospice házon belül az ellátottak és alkalmazottak között jöhetnek létre. ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy az ellátottak bizalommal legyenek a nővérek iránt. A szakdolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó.

Az ellátott meghallgatására mindig módot kell találnia, panaszát komolyan kell venni, ha szükséges, megfelelően kell intézkedni.

A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a nővér megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az Hospice ház dolgozóin keresztül nem kerülhet nyilvánosságra a Hospice házban történt esemény még akkor sem, ha annak tartalma a törvény szerint nem is tartozik a titoktartási kötelezettség alá.

A Hospice házban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak.

Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakembereknek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok.

Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő Hospice házba kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő.

Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit.

Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár a Hospice ház dolgozóitól és lakótársaitól. A mentálhigiénés munkatárs és az osztályvezető főnővér az új ellátottat bevezetik a Hospice ház életébe, a szobatársaknak bemutatják. A beszélgetések során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, testi és lelki állapotáról. A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok alakulhatnak ki.

Kapcsolat a családdal

A Hospice házon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal.

Az ápolók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.

Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszünk arra, hogy a távollét időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen.

Kapcsolat a társadalommal

A Hospice ház ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák adnak műsort.

Mentális gondozás

A mentálhigiénés szakember munkája során segít az ellátottaknak:

– a függőség

– a szorongás érzésének és

– az öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében

– az izoláció felismerésében és leküzdésében.

A Hospice ház alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre

1. Intézményünkben a pedikűrt, manikűrt, masszázst és a fodrászati teendőket külön díjazás ellenében az ellátott saját költségére – külső szakemberek látják el.

2. Kozmetikumok, márkásabb tisztálkodási szerek beszerzése a lakók igényeinek megfelelően, saját költségükön biztosítható.

3. Gyógyászati segédeszköz ellátás keretében a Hospice ház vállalja a vényre felírt test távoli illetve testközeli segédeszközöknek az ellátott költségén történő beszerzését.

4. Amennyiben a lakók igénylik, szervezünk múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, szintén saját költségükre. Részt vehetnek más intézmények által szervezett rendezvényeken, karácsonyi előadásokon.

Érték- és vagyonmegőrzés

A Hospice ház lakóinak joguk van értéktárgyaikat, pénzüket maguknál tartani, saját felelősségükre. Amennyiben a lakó igényli, az fenntartó gondoskodik a Hospice házba bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. A Hospice ház jelen Házirendben szabályozza figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre – hogy az ellátást igénylők milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségű, a Hospice házi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy intézménybe történő bevitelére jogosultak.

Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

A Hospice ház küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

A Hospice ház egyházi hátteréből adódóan kiemelkedő szerepe van a lelkigondozásnak.

Az épület központjában lévő kápolna rendszeres református istentiszteletet tartunk, ahol a lakók és a hozzátartozók, valamint a dolgozók is részt vehetnek. A római katolikus vallású lakók számára havonta katolikus szentmise lesz.

Lakók biztonsága

A Hospice ház dolgozói folyamatos munkarendben dolgoznak, ezért a lakók sosem maradnak személyes gondoskodás, illetőleg ellátás nélkül a tűzvédelem érdekében az épület tűzjelzővel felszerelt.

A Hospice házba hozható tárgyak köre:

 1. Beköltözés tárgyi feltételei
 • 1 havi gyógyszer, pelenka,
 • Tisztasági csomag (tusfürdő, sampon, balzsam, fogkefe, fogkrém, protézis ápolási felszerelés, testápoló, fürdőpapucs, borotva, borotva hab, villany borotva, nedves törlőkendő, konyhai papírtörlő, Medifleur, Bepanten, Neogranormon, Sudokrém ill. más felfekvést megelőző krém)
 • szondán át táplált lakó esetén a szonda tápszer.
 • 4 váltás felsőruházat (pl. póló, kardigán)
 • 4 váltás gumis derekú nadrág, ami könnyen felhúzható
 • kabát, sapka, kesztyű (évszaknak megfelelő kinti öltözet)
 • 4 váltás hálóruha
 • 4 váltás fehérnemű (zokni, harisnya)
 • 1 köntös
 • 4 törülköző
 • benti papucs, kinti cipő
 • személyes tárgyak: TV, pléd, dekoráció ágytakaró, kispárna, ágynemű, mobiltelefon stb.)
 • a személyes holmikba az ágyon található számot kérjük textil filccel feltűntetni, ami a mosást bírja, így védve a személyes holmik összecserélését.

Az fenntartóvel egyeztetve:

 • bútor, kerékpár, nyugágy.

A Hospice ház csak a megőrzésre leadott tárgyakért tud felelősséget vállalni. A nem közösségi célokat szolgáló bevitt tárgyak karbantartásáról, esetleges javíttatásáról a lakónak /hozzátartozónak/ törvényes képviselőnek kell gondoskodnia saját költségére. Rádió, televízió, DVD, magnó, lemezjátszó hallgatása olyan hangerővel történhet csak, amely más lakó nyugalmát, illetve a normális munkavégzést nem zavarja.

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal

Hospice házunkban fontosnak tartjuk a családdal, barátokkal való kapcsolattartást, a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását lakóink számára. Nővér telefon: 13-15.00 között 06-20-247-4022

A látogatási idő egész ideje alatt a látogatókra is vonatkoznak a Házirendben meghatározott viselkedési normák, az egyén tisztelete, a kommunikáció megfelelő módja.

A Hospice ház látogatási időt nem határoz meg, a jelenlegi helyzetre tekintettel kérjük a főnővérrel engedélyeztetési eljárás keretében megegyezni a látogatási időről.

Az együttélés általános szabályai

Hospice házban lakó csak érvényes Megállapodással rendelkező személy lehet, aki a Házirendet megismerte és tudomásul vette. Minden, a Hospice ház területén tartózkodó személlyel szembeni alapvető elvárás, hogy tiszteletben tartsa a másik ember alapvető emberi jogait, emberi méltóságát, az emberi kapcsolatok általánosan elfogadott normái szerint éljen és viselkedjen, valamint olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségi jogait. A délutáni, hajnali időszakokban, valamint este óra után fennjáró betegeink és a dolgozók oly módon közlekedjenek, hogy másokat ne zavarják, illetve az előírt munkát ne akadályozzák. A lakóknak a közösségi együttélés természetes korlátjait figyelembe véve, joguk van megszokott életvitelük és életrendjük folytatására oly módon, hogy azzal másokat ne zavarjanak, jogaikat ne korlátozzák, valamint a szükséges ellátásuk megvalósítása elé nem gördítenek akadályt, annak kivitelezésében részt vesznek. Mentális állapotuk nem lehet akadálya a megfelelő kommunikációnak, dolgozóink minden körülmények közt igyekszenek ezt megadni, ám munkájuk során őket is megilleti az emberi tisztelet, emberi méltóságuk tiszteletben tartása.

A Hospice házból való távozás rendje

A pandémia ideje alatt intézményből távozás nincs, vagy ha igen, akkor a visszavétel 2 negativ covid PCR-teszt szükséges. Járvány időszakon kívül egyedi elbírálás alapján intézményi orvos és vezető ápolóval egyeztetve.

Dohányzás

A tűzvédelmi és biztonsági szabályok betartásával dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet!

E szabálytól való eltérés a Házirend súlyos megsértésének minősül!

Kártérítési kötelezettség

A Hospice ház felszereléseinek, eszközeinek, a mindennapi munkához szükséges alapanyagoknak, bútorainak épségéért és megőrzéséért úgy a gondozottak, mint a dolgozók anyagilag egyaránt felelősek. A károkozást az fenntartó minden esetben kivizsgáltatja, arról jegyzőkönyvet készíttet. A lakó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozással, eltulajdonítással okozott kárt megtéríteni.

Előre nem látható helyzetekben történő intézkedések

Fertőző megbetegedés, tűzeset alkalmával a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

Jogorvoslati lehetőség

A lakók jogainak, érdekeinek érvényesülését segítő feltételek és eljárások rendje:

A lakó és hozzátartozó, ill. törvényes képviselő panasszal élhet az intézmény fenntartójánál, a Hospice házi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá a Hospice ház dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, illetve az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az ellátott jogi képviselő

Elérhetősége: Mandel Gizella

E-mail: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu

Tel: 06-20-4899-595

Betegjogi képviselő:

Megléczné Ocsenás Mária

Tel: 06-20-4899-658

E-mail: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

Az ellátottjogi képviselő feladatai

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, a Hospice ház kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról,

b) segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt a Hospice ház és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az fenntartójánál és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat a Hospice házi ellátással kapcsolatosan az fenntartójánál, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,

e) az fenntartójével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

g) észrevételt tehet a Hospice házban folytatott gondozási munkára vonatkozóan az fenntartójánál,

h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

(Szt. 94/K.§(2))

Korlátozó Intézkedésekre vonatkozó szabályzat a Majosházai Hospice házban

Amennyiben az ellátott veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Minimum rendelet. 5. § (9) bekezdése, amely szerint „Értelmi fogyatékosság és demencia következtében tartós veszélyeztető magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott pszichiátriai betegeknél az osztály, a részleg és az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az intézet területén történő mozgás korlátozása esetén – ide nem értve a (8) bekezdés szerinti fizikai korlátozásokat – a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kell elvégezni.

Korlátozó Intézkedés elrendelésének szabályait az 2 sz. melléklet tartalmazza.

Rögzítésnél követendő irányelvek:

 • a rögzítésre használt eszköz minden esetben kizárólag a tolókocsiba rögzíthető hám lehet (ez megakadályozza a végtag elszorítását),
 • a rögzítést – állapottól függően – két óra múlva lazítani kell,
 • a rögzítés erőssége a szükséges minimalizáció elvét kövesse: a végtag, az adott ízület normálmozgási tartományon belüli tartása fontos követelmény, rögzítés alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítani, mely során a lakó állapotváltozását figyelni, jelezni és dokumentálni kell, illetve a szükséges terápiás reakciókra, változásokra figyelemmel kell lenni,
 • rögzítés esetén biztosítani kell a lakó viszonylagos kényelmét, nyugalmát, és figyelmének
 • elterelésével, beszélgetéssel törekedni kell arra, hogy a kritikus helyzet megszűnjön,
 • fontos a lakó állandó tájékoztatása, és a vele való folyamatos kommunikáció.

Adatkezelés és adatvédelem

A Majosházai Hospice Ház (mint Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (Érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban leírtak szerint gyűjti, kezeli, használja és dolgozza fel az ellátottak, hozzátartozók/törvényes képviselők, munkatársak, valamint egyéb partnerek személyes adatait.

A Majosházai Hospice Ház az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), a 2011. évi CXII. tv. (Info. tv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Az Adatkezelő adatvédelemmel, adatkezeléssel, adatbiztonsággal és információbiztonsággal kapcsolatos vezetését

• elsődlegesen az Adatkezelő irányítását ellátó képviselő önállóan,

• másodlagosan az adatvédelmi tisztviselő és a képviselő együttesen látják el.

Intézményünkben térfigyelő kamerarendszer működik /6 helységben/

Záró rendelkezések

Az fenntartójának a feladata és kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a Hospice ház lakói, látogatói, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltakat megismerjék, maradéktalanul betartsák, munkájukat ezek alapján végezzék

A Hospice ház műszaki berendezéseinek zavartalan működése mindenki számára fontos. A meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell, a berendezések kezelését szakavatott kezekre kell bízni.

A megfelelő működés érdekében a takarékosság elemi szabályait mindenkinek be kell tartani.

A Házirend súlyos megsértése esetén az fenntartója kezdeményezheti a gondozott intézményi jogviszonyának megszüntetését, melynek jóváhagyása, a fenntartó hatásköre.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Területi ellátási kötelezettség
 2. sz. melléklet: Korlátozó Intézkedések Szabályzata

Jelen Házirendet a Fenntartó jóváhagyta, hatályba lépésének napja: 2020. október 1.

Majosháza, 2020. október 1 .

 

Kontha Benőné Dr. Kováts Lajos Maróti Marianna

Fenntartó Palliatív orvos Vezető ápoló