Házirend

Házirend letöltés

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA

MAJOSHÁZAI GONDOZÓHÁZ

Házirend

2019

REDUKIDI

alapítva: 1996

Tartalomjegyzék

Majosházai Gondozóház célja 3

A Házirend célja 3

A Gondozóház alapvető működési adatai 3

A Gondozóház által nyújtott szolgáltatások köre 3

Elhelyezési körülmények 3

Étkezés/étkeztetés 4

Ruházat, textília 5

Textíliák mosása, vasalása, javítása: 5

Személyi higiéné 5

Szükség szerinti alapápolás 5

Mentálhigiénés ellátás 6

Kapcsolat a családdal 7

A Gondozóház alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre 8

Érték- és vagyonmegőrzés 9

Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok 9

Lakók biztonsága 9

A Gondozóházba hozható tárgyak köre: 9

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal 9

Az együttélés általános szabályai 9

A Gondozóházból való távozás rendje 10

Bejelentés nélküli eltávozások 10

Dohányzás 10

Kártérítési kötelezettség 10

Előre nem látható helyzetekben történő intézkedések 10

Jogorvoslati lehetőség 10

Az Érdekképviseleti Fórum Tagjai: 11

Az ellátott jogi képviselő 11

Korlátozó Intézkedésekre vonatkozó szabályzat a Majosházai Gondozóházban 12

Az Érdekképviseleti Fórum működése: 12

Az intézményi jogviszony megszűnése 13

Záró rendelkezések 14

Kedves Lakók, Hozzátartozók, Munkatársak!

Kérem Önöket, hogy a Házirendet, amely a Gondozóház életének fontos szervezője szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni, s olyan eszköznek tekinteni, amely biztosítani hivatott a gondozóház kiegyensúlyozott, törvényi keretek közötti működését.

A Házirendet igyekeztünk oly módon kialakítani, hogy az egyéni kérések éppúgy helyet kapjanak benne, mint az előírások szerinti kötöttség. A gondozóházi jogviszony létrejöttekor a Házirendről szóban tájékoztatást kapnak; egy példánya pedig jól látható és hozzáférhető helyen ki van függesztve a gondozóházban.

Majosházai Gondozóház célja

Biztonságos, nyugodt életfeltételeket, személyre szóló, az egyéni szükségletekhez igazodó teljes körű ellátást, ápolást-gondozást, valamint mentális segítségnyújtást biztosítson az ellátást igénybe vevők számára.

A Házirend célja

 • tájékoztatást nyújtani az alapvető szabályokról
 • szabályozni a Gondozóház által nyújtott szolgáltatások körét, azok ellenőrizhetőségét
 • a lakók és a dolgozók kapcsolatának humánus alapelveit előtérbe helyezve, meghatározni az együttélés normáit
 • kialakítani a gondozóház belső rendjét
 • ismertetni a gondozóházi és az egyéni érdek/ vagyonvédelem szabályait

A Gondozóház alapvető működési adatai

Intézmény megnevezése: Majosházai Gondozóház

Székhelye: 2339 Majosháza, Zrínyi u. 96.

E-mail: diakoniamajoshaza@gmail.com

A Gondozóház fenntartójának neve: REDUKIDI

Telefonos elérhetősége: 06-20/584-4653,

Az intézményvezetőjének neve: Gyimóthyné Kincses Marietta

Telefonos elérhetősége: 06-20/404-2044

A Gondozóház típusa: időskorúak átmeneti gondozóháza

Férőhelyek működési engedély szerinti száma: 15 fő

Ellátotti kör: önmagukról ideiglenesen gondoskodni képtelen személyek

Ellátási terület: Magyarország közigazgatási területe, (Ráckevei és Szigetszentmiklósi járás)

TEÁOR szám: 8730

Ágazati azonosító:

A Gondozóház által nyújtott szolgáltatások köre

Elhelyezési körülmények

A Gondozóház befogadóképessége: 15 fő

A lakószobák férőhely szerinti megoszlása:

Egyágyas szoba: 1 db

Kétágyas szoba: 7 db

A lakószobákban átlagosan 7m2 lakóterület jut egy főre. Minden szobához tartozik egy felszerelt, nővérhívóval ellátott, akadálymentesített fürdőszoba WC-vel.

Minden szobában, az ágyak mellett nővérhívó rendszer van.

A mozgáskorlátozottak részére külön mellékhelyiség került kialakításra a földszinten.

A főépület részben alápincézett, földszintes, részben tetőtér beépítéses.

A földszinten helyezkednek el az alábbi helyiségek: 7 kétágyas és 1 egyágyas kórterem, nővér szoba, orvosi-kezelő, fürdető, konyha mosléktárolóval, kápolna, kegyeleti, pihenő és irodahelyiségek, közösségi tér, veszélyes hulladék-tároló, szennyes tároló, takarítószer tároló, raktár helyiségek.

Emeleten helyezkednek el: férfi és női öltözők, zuhanyzók és WC helyiségek, pihenő szoba és intézményvezetői iroda. Szolgálatunk tervezi önkéntesek bevonását is a gondozóház működtetése folyamán, ezért részükre külön öltöző helyiség került kialakításra.

A pince- gépészeti helyiségben az épület, fűtő és használati meleg víz ellátására szolgáló berendezések, kazánok kerültek elhelyezésre.

A Gondozóház építészeti kialakítása is olyan atmoszférát teremt a lakók számára, hogy az biztosítja a kiegyensúlyozott élet lehetőségét. Az épület korszerűen kialakított struktúrája eleve lehetőséget ad egyrészt a közösségi tevékenységek, másrészt pedig az élethez szükséges intimitás megéléséhez. A közösségi helyiségekben illetve a lakószobákban az akadálymentes közlekedés biztosított.

Felszerelt teakonyha áll a lakók rendelkezésére.

A közösségi térben az idős emberek igényeit figyelembe vevő, igényes, átgondolt bútorzat (szék, asztal, könyvespolcok) található.

A lakók pihenését, ki kapcsolódását ligetes kert biztosítja.

Étkezés/étkeztetés

Az Gondozóház napi háromszori étkezést biztosít, melyből egy főétkezés főtt étel, az ellátottak egészségi állapotának, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, higiénikus, kulturált körülmények között.

A Gondozóház melegítőkonyhával rendelkezik, az ételt más főzőkonyháról (áporkai Rózsakert vendéglő, szerződésben foglaltak szerint) biztosítjuk.

Lakóink számára biztosítjuk:

 • normál étrendet,
 • szükség szerint speciális (pl. diétás, epekímélő, stb.) diétát

Az étkezések időpontja:

 1. reggeli: 08.00
 2. ebéd: 12.00
 3. vacsora: 17.00

Ha az étkezésben részesülő egészségi állapota indokolja, az orvos javaslatára az ellátott részére az gondozóház diétás, vagy gyakoribb étkezést biztosít. Az étlap összeállításában a vezető ápoló, és a konyhás is részt vesz.

A fent meghatározott időpontokon túl a megjelölt helyeken étkezni csak igazolt távollét esetén, vagy csak külön kérésre lehet- igazodva a gondozóházban folyó munkához. Bárminemű észrevételt – amely az étkeztetéssel kapcsolatos a vezető ápolóval, vagy a gondozókkal tudnak közölni és megbeszélni lakóink.

Látogatók az élelmiszerek behozatalánál szíveskedjenek tekintettel lenni a lakók egészségi állapotára, valamint az élelmiszerek eltarthatóságára. Élelmiszert csak a szolgálatban lévő gondozó tudtával lehet behozni, a lakó számára itt hagyni. Közvetlenül az ellátottaknál, csak hűtést nem igénylő, tartós élelmiszer lehet, jól látható szavatossági idővel ellátva. Könnyen romlandó élelmiszereket csak a látogatások időtartama alatt lehet elfogyasztani lakóinknak, az étkezésekre kijelölt helyeken; fekvő beteg látogatásakor természetesen a szobákban is. A hűtést igénylő élelmiszereket névvel ellátott műanyag dobozokban kell elhelyezni a Gondozóház folyosóján elhelyezett hűtőszekrényben, a szolgálatban lévő gondozó tudtával. A hozzátartozók/gondnokok által vásárolt vagy csomagban küldött élelmiszereket a szolgálatban lévő ápoló/gondozó aláírásával átveszi és kiosztja az érintett ellátottnak.

Ruházat, textília

A fenntartó lehetőséget biztosít az ellátottak számára saját textília használatára, (ágynemű, törülköző, ruházat.

Textíliák mosása, vasalása, javítása:

A tisztítást, a textília kezelését a Tüdőgyógyintézet Törökbálint biztosítja (lásd. szerződés)

Személyi higiéné

A személyi és környezeti tisztaság megőrzése, fenntartása a lakók és a dolgozók közös érdeke. A Gondozóház dolgozóinak feladata a környezeti tisztaság folyamatos fenntartásának megszervezése. A Gondozóház lakóinak higiéniájáért elsősorban a gondozók felelősek.

A szolgálatban lévő ápoló-gondozó feladata a tisztálkodáshoz való segítség és biztonság megadása, megteremtése. A lakók fürdetését szükség szerint, s a higiénés szokásoknak megfelelően mindenkor biztosítjuk, különös figyelmet fordítva a fekvő betegek, az önellátásban segítségre szorulók esetében, ahol a napi tisztálkodás és a heti fürdés koordinált fürdetési rend alapján történik.

Az Gondozóház biztosítja a hajmosást, a kéz és lábkörmök ápolását, vágását, szükség szerint a borotválkozást.

Szükség szerinti alapápolás

A Gondozóház biztosítja az igénybe vevők egészségügyi ellátását.

Ennek keretében gondoskodik:

 • egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról
 • orvosi ellátásáról heti 4 órában
 • szükség szerinti alapápolásról, ennek körében különösen
 • személyi higiéné biztosításáról
 • a gyógyszerezésről
 • az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint az inkontinenciában való segítségnyújtásról,
 • szakorvosi, ill. sürgősségi ellátáshoz jutásról
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) előírt kötelező gyógyszerek meglétéről
 • szűrővizsgálatokon való részvétel biztosítása, illetve szűrővizsgálatokra szállítás

Szerződéses intézményi orvosunk heti 4 órában megállapodás szerint – biztosítja az ellátottak rendszeres orvosi ellenőrzését, receptek felírását, orvosi tanácsadást, szűrővizsgálatokat, szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

Rendelési idő az orvosi szoba ajtaján megtekinthető. A szakorvosi ellátásokat és a kórházi kezeléseket elsősorban a szigetszentmiklósi és a ráckevei szakorvosi rendelőintézet biztosítja ellátottaink számára.

Az alapgyógyszer készlet körébe (1. sz. melléklet) tartozó gyógyszereken túlmenően felmerülő egyéni gyógyszerszükséglet költségét az ellátást igénybe vevő viseli.

A gondozóház által, térítésmentesen biztosított alapgyógyszerek listája jelen Házirend mellékletét képezi. A Gondozóházban a nap 24 órájában, folyamatos munkarendben dolgozó, szakképzett ápolók/gondozók ellenőrzése mellett élik lakóink életüket, az egészségi állapotukat érintő változásokat folyamatosan dokumentáljuk. A Gondozóházban elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátását az intézményvezetője szervezi. A Gondozóház gondoskodik az elhunyt: elkülönítéséről, végtisztességre való felkészítéséről, a törvényes képviselő, valamint a nyilvántartásban szereplő hozzátartozó értesítéséről, ingóságainak számbavételéről, megőrzéséről, letétbe helyezéséről, valamint hagyatéki végzést követően az örökösöknek történő átadásról.

Mentálhigiénés ellátás

Intézményünkben gondoskodunk az ellátást igénybe vevő személyek mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítjuk

 • a személyre szabott bánásmódot
 • a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit
 • a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit
 • a gondozási tervek megvalósítását, a mindennapi életvitelhez szükséges szociális készség fejlesztését
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit
 • segítjük, támogatjuk a Gondozóházon belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A mentálhigiénés ellátás feladata a Gondozóházban élő idős embernél olyan személyiség-szerkezet fenntartása, amely alkalmassá teszi őt arra, hogy belső lelki harmóniáját megőrizve környezetébe be tudjon illeszkedni és ott békében éljen. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és a mentális állapot felmérése után gondozási tervet készítünk.

A mentálhigiénés ellátás keretében végzett feladataink:

 • a társas kapcsolatok kiépítése a Gondozóházon belül, a családdal és a társadalommal
 • a mentális gondozás
 • a környezet ártalmainak megelőzése
 • a foglalkoztatás.

Társas kapcsolatok kiépítése

Társas kapcsolatok a Gondozóházon belül az ellátottak és alkalmazottak között jöhetnek létre. ellátottak és az alkalmazottak közötti jó kapcsolat feltétele az, hogy az ellátottak bizalommal legyenek a nővérek iránt. A szakdolgozó minden esetben komoly, kiegyensúlyozott, türelmes, kedves és nem bizalmaskodó.

Az ellátott meghallgatására mindig módot kell találnia, panaszát komolyan kell venni, ha szükséges, megfelelően kell intézkedni.

A bizalom megnyerésének egyik döntő tényezője a titoktartás, ilyen magatartással a nővér megnyerheti a rábízott emberek bizalmát. Az gondozóház dolgozóin keresztül nem kerülhet nyilvánosságra a gondozóházban történt esemény még akkor sem, ha annak tartalma a törvény szerint nem is tartozik a titoktartási kötelezettség alá.

A Gondozóházban élők közötti társas kapcsolatok sajátosan alakulnak.

Az ellátottak körében igen gyakori az izoláció (elkülönülés), mely az idős ember alkalmazkodó képességének és aktivitásának csökkenése miatt alakul ki. Ezért a szakembereknek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az ellátottak között baráti kapcsolatok jöjjenek létre, és ne forduljanak elő értelmetlen viták, beilleszkedési zavarok.

Segíthet a gondok megoldásában, ha az ellátottak a lakóhelyükhöz közel fekvő gondozóházba kerülnek. Megkönnyíti a beilleszkedést a régi ismerősökkel való találkozás. A beköltöző személy fogadását körültekintően készítjük elő.

Figyelembe vesszük az idős ember csökkent alkalmazkodási képességét, szorongását és a környezetváltozás terheit.

Az új ellátásban részesülő személy barátságos fogadtatást vár a Gondozóház dolgozóitól és lakótársaitól. A mentálhigiénés munkatárs és az osztályvezető főnővér az új ellátottat bevezetik a Gondozóház életébe, a szobatársaknak bemutatják. A beszélgetések során a szakemberek képet kapnak az ellátott előéletéről, testi és lelki állapotáról. A foglalkoztatás különböző formába való bekapcsolódáskor jól működő csoportok alakulhatnak ki.

Kapcsolat a családdal

A Gondozóházon belüli családias légkör kialakítását segíti elő, ha az ellátottak megtartják, illetve felelevenítik kapcsolataikat a régi környezetükkel, gyermekeikkel, rokonaikkal, barátaikkal.

Az ápolók, gondozók figyelemmel kísérik, hogy a rájuk bízott emberek kapnak-e levelet vagy érkeznek-e hozzájuk látogatók. Ha ez ritkul, vagy elmarad, a szakemberek elősegítik a családi kapcsolatok visszaállítását, ápolását, fenntartását.

Amennyiben az ellátottak egészségi állapota lehetővé teszi, segítséget nyújtunk ahhoz, hogy távollétüket a családjuk körében töltsék. Törekszünk arra, hogy a távollét időpontja lehetőleg a nagyobb családi ünnepek idejére essen.

Kapcsolat a társadalommal

A Gondozóház ellátottai jelentősen elszigetelődnek a társadalomtól. A mentálhigiénés csoport tagjai tudatosan szerveznek olyan programokat, melyeken iskolák, óvodák adnak műsort.

Mentális gondozás

A mentálhigiénés szakember munkája során segít az ellátottaknak:

– a függőség

– a szorongás érzésének és

– az öregségtudat, a betegségtudat kóros élményének leküzdésében

– az izoláció felismerésében és leküzdésében.

Intézményi környezet indukálta hátrányok

Ez a tevékenység az előgondozás első szakaszában megkezdődik. A Gondozóházba jelentkező személy otthonában tájékozódunk állapotáról, szociális hátteréről. Ez segít a Gondozóházon belüli elhelyezésben, a beilleszkedésben, a gondozásban, a megismerésben és a megértésben. Már ebben a szakaszban felvesszük a kapcsolatot a hozzátartozókkal, sok esetben a szomszéddal, az orvossal. Az ellátásra várakozót felkészítjük a változásra.

Az idős emberek jellemző pszichés vonása, hogy fokozottal fél az ismeretlentől. A félelem, a függőség, valamint a szorongás leküzdésének hatásos eszköze, ha minden lényeges és kevésbé lényeges eseményről, kellemes vagy kellemetlen változásról előre tájékoztatjuk az gondozóház ellátottait. A várható változások ismeretében időt kapnak a fokozatos alkalmazkodáshoz.

Az egyes idősek különböznek egymástól testi, idegrendszeri sajátosságaikban, tapasztalataikban, értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik, érdeklődésük és aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a lakók a rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá.

Az egyéni bánásmód megvalósításának alapvető feltétele az időskorúak életkori és egyéni jellemzőinek ismerete. Az aktuális megnyilvánulások értelmezése mellett ez a magatartás okainak, hátterének, esetleges kialakulásának ismeretét is jelenti.

Tekintettel a lakók általános mentális és fizikai állapotára, különösen fontosnak tartjuk a mentálhigiénés ellátásra való fokozott hangsúly helyezését, melyet egyéni és csoportos foglalkozások keretében kívánunk megvalósítani:

– Egyéni beszélgetés

– Beszélgető-kör

A lakókkal folytatott mentálhigiénés munkában kulcsszerepe van a különféle kreatív csoportterápiás módszereknek. A zárt közösségben élő idősek, ha nincs mit tenniük, unatkoznak, türelmetlenek lesznek önmagukkal és társaikkal egyaránt és ez nemcsak a kedélyükre és a közérzetükre, de az egészségükre is károsan hat. A tétlenül üldögélő ember unatkozik, szellemi és testi ereje rohamosan hanyatlik.

Az egyénre szabott tervezésnél a felmérések eredményei (Mini-mentál teszt,) mellett az alábbi tényezőket is figyelembe kell venni:

– a lakó közösségi beilleszkedési képességét;

– személyes kívánságait; 

– rendszeres munkajellegű foglalkoztatásra való alkalmasságát;

– érdeklődését;

– baráti kapcsolatait,

– családtagokkal való kapcsolatait.

Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása a közösségi élet, a tevékenységek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma ezekben, valamint az ezeket kísérő közös élményekben, kapcsolatokban formálódik.

A mentálhigiénés csoport tevékenységének eredményessége attól függ, mennyire sikerül az egész közösség előtt álló feladatokat minden egyes lakó számára közelivé, érthetővé, érzelmileg elfogadhatóvá, vonzóvá tenni. 

Foglalkoztatás

Az „intézményi lét” elfogadásához új örömforrások átélése vezet el legtermészetesebben. Az érzelmi biztonság megteremtése mellett, a tevékenységszükséglet kielégítése is fontos feladatunk.

Fizikai foglalkozások köre

Önellátással kapcsolatos tevékenységek (un. mindennapos tevékenységek, mint pl. az öltözködés, ágyazás, tisztálkodás)

A Gondozóház működési körében végzett tevékenységek (kertgondozás, terítés, szalvétahajtogatás)

Kedvtelésből végzett munka (varrás, kézimunkázás, kötés, kertgondozás)

Nem munka jellegű fizikai elfoglaltság (gyógytorna, egyéni és csoportos torna, tekézés, labdázás)

Szellemi-kulturális foglalkozások köre

Intézményen kívül szervezett programok (kiállítás, koncert, színház, irodalmi est, ismeretterjesztő előadás)

Intézményen belül szervezett programok

• Képzőművészeti, kreatív foglalkozások (ragasztás, montázs, festés, bábkészítés, agyagozás, só-liszt gyurma, játékkészítés)

• Zene (zenehallgatás, népdalkör, hangszeres zene)

• Biblioterápia (irodalmi kör, bábszínház, színjátszó-kör, verstanulás, saját írások, felolvasás, bibliaóra)

• Geroedukációs programok (kiállítás, koncert, színház, irodalmi est, ismeretterjesztő előadás)

A gondozóház alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre

1. Intézményünkben a pedikűrt, manikűrt, masszázst és a fodrászati teendőket külön díjazás ellenében az ellátott saját költségére – külső szakemberek látják el.

2. Kozmetikumok, márkásabb tisztálkodási szerek beszerzése a lakók igényeinek megfelelően, saját költségükön biztosítható.

3. Gyógyászati segédeszköz ellátás keretében a Gondozóház vállalja a vényre felírt test távoli illetve testközeli segédeszközöknek az ellátott költségén történő beszerzését.

4. Amennyiben a lakók igénylik, szervezünk múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, szintén saját költségükre. Részt vehetnek más intézmények által szervezett rendezvényeken, karácsonyi előadásokon.

Érték- és vagyonmegőrzés

A Gondozóház lakóinak joguk van értéktárgyaikat, pénzüket maguknál tartani, saját felelősségükre. Amennyiben a lakó igényli, az intézményvezető gondoskodik a gondozóházba bevitt vagyontárgyak, személyes tárgyak és értékek megfelelő és biztonságos elhelyezéséről. A gondozóház jelen Házirendben szabályozza figyelemmel a raktározási és elhelyezési lehetőségekre – hogy az ellátást igénylők milyen nagyságú, illetve milyen mennyiségű, a gondozóházi élethez szükséges, azzal összefüggő személyes tárgy intézménybe történő bevitelére jogosultak.

Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok

A Gondozóház küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk.

A Gondozóház egyházi hátteréből adódóan kiemelkedő szerepe van a lelkigondozásnak.

Az épület központjában lévő kápolna rendszeres református istentiszteletet tartunk, ahol a lakók és a hozzátartozók, valamint a dolgozók is részt vehetnek. A római katolikus vallású lakók számára havonta katolikus szentmise lesz.

Lakók biztonsága

A Gondozóház dolgozói folyamatos munkarendben dolgoznak, ezért a lakók sosem maradnak személyes gondoskodás, illetőleg ellátás nélkül a tűzvédelem érdekében az épület tűzjelzővel felszerelt.

A Gondozóházba hozható tárgyak köre:

Az ellátást igénybe vevő a gondozóházba csak meghatározott mértékben, egyeztetés után hozhatja be személyes használati tárgyait.

 • két váltás, szezonnak megfelelő felső ruházat,
 • négy váltás fehérnemű textília,
 • négy váltás hálóruha,
 • törölköző, szobapapucs,
 • az évszaknak megfelelő 1-1 pár cipő,
 • személyes használatra szánt kisebb tárgyak (evőeszköz, pohár, tálca, stb.),
 • személyi használati tárgyak (óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, tv, stb.)
 • lakószobák díszítésére szánt faliképek, kisebb dísztárgyak, cserepes virágok

Az intézményvezetővel egyeztetve:

 • bútor, kerékpár, nyugágy.

A Gondozóház csak a megőrzésre leadott tárgyakért tud felelősséget vállalni. A nem közösségi célokat szolgáló bevitt tárgyak karbantartásáról, esetleges javíttatásáról a lakónak /hozzátartozónak/ törvényes képviselőnek kell gondoskodnia saját költségére. Rádió, televízió, DVD, magnó, lemezjátszó hallgatása olyan hangerővel történhet csak, amely más lakó nyugalmát, illetve a normális munkavégzést nem zavarja.

Kapcsolattartás a hozzátartozókkal

Gondozóházunkban fontosnak tartjuk a családdal, barátokkal való kapcsolattartást, a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását lakóink számára.

A látogatási idő egész ideje alatt a látogatókra is vonatkoznak a Házirendben meghatározott viselkedési normák, az egyén tisztelete, a kommunikáció megfelelő módja.

A Gondozóház látogatási időt nem határoz meg, azonban tanácsos lakóinkat reggel 08 és este 18 óra között látogatni.

Az együttélés általános szabályai

Gondozóházban lakó csak érvényes Megállapodással rendelkező személy lehet, aki a Házirendet megismerte és tudomásul vette. Minden, a Gondozóház területén tartózkodó személlyel szembeni alapvető elvárás, hogy tiszteletben tartsa a másik ember alapvető emberi jogait, emberi méltóságát, az emberi kapcsolatok általánosan elfogadott normái szerint éljen és viselkedjen, valamint olyan magatartást tanúsítson, amely nem sérti mások nyugalmát, személyiségi jogait. A délutáni, hajnali időszakokban, valamint este óra után fennjáró betegeink és a dolgozók oly módon közlekedjenek, hogy másokat ne zavarják, illetve az előírt munkát ne akadályozzák. A lakóknak a közösségi együttélés természetes korlátjait figyelembe véve, joguk van megszokott életvitelük és életrendjük folytatására oly módon, hogy azzal másokat ne zavarjanak, jogaikat ne korlátozzák, valamint a szükséges ellátásuk megvalósítása elé nem gördítenek akadályt, annak kivitelezésében részt vesznek. Mentális állapotuk nem lehet akadálya a megfelelő kommunikációnak, dolgozóink minden körülmények közt igyekszenek ezt megadni, ám munkájuk során őket is megilleti az emberi tisztelet, emberi méltóságuk tiszteletben tartása.

A Gondozóházból való távozás rendje

Hosszabb ideig történő eltávozásra a Gondozóház lakója az intézményvezetőnek történő bejelentés után mehet, aki erről előzetesen konzultál a vezető ápolóval, valamint a gondozóház orvosával. Amennyiben gondnokság alatt lévő ellátottról van szó, gondnoka hozzájárulására is szükség van az eltávozás realizálásához. A lakó eltávozásához való hozzájárulás megtagadható, ha kezelőorvosa szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt az eltávozást nem javasolja. Az eltávozás időtartama alatt – a gondozóházba való visszaérkezésig – a lakóért mindennemű felelősséget az eltávozást kérő vállal magára. A lakóért felelősséget vállaló hozzátartozó címét, elérhetőségét és a visszaérkezés pontos dátumát/idejét dokumentálni szükséges.

Bejelentés nélküli eltávozások

Az ellátottnak a Gondozóházból való bejelentés nélküli távozását a szolgálatban lévő ápoló az eltűnés észrevételét követően azonnal köteles jelenteni felettesének, aki a bejelentést követően elrendeli a közvetlen környéken való keresést, értesíti az intézményvezetőt. Az épületen belüli, illetve a közvetlen környéken történt sikertelen keresés után az intézményvezető értesíti a rendőrséget.

Dohányzás

A tűzvédelmi és biztonsági szabályok betartásával dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet!

E szabálytól való eltérés a Házirend súlyos megsértésének minősül!

Kártérítési kötelezettség

A Gondozóház felszereléseinek, eszközeinek, a mindennapi munkához szükséges alapanyagoknak, bútorainak épségéért és megőrzéséért úgy a gondozottak, mint a dolgozók anyagilag egyaránt felelősek. A károkozást az intézményvezető minden esetben kivizsgáltatja, arról jegyzőkönyvet készíttet. A lakó köteles a szándékos vagy súlyos gondatlan károkozással, eltulajdonítással okozott kárt megtéríteni.

Előre nem látható helyzetekben történő intézkedések

Fertőző megbetegedés, tűzeset alkalmával a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

Jogorvoslati lehetőség

A lakók jogainak, érdekeinek érvényesülését segítő feltételek és eljárások rendje:

A lakó és hozzátartozó, ill. törvényes képviselő panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál, a gondozóházi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá a Gondozóház dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségeinek megszegése esetén, illetve az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.

Az Érdekképviseleti Fórum a gondozóházi jogviszonyban állók és ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgálja.

Az Érdekképviseleti Fórum Tagjai:

 • Választás alapján a gondozóházi ellátást igénybe vevők közül 2 személy,
 • választás alapján a gondozóház dolgozóinak képviseletében 1 személy,
 • választás alapján az ellátottak hozzátartozói közül 1 személy,
 • kijelölés alapján a fenntartó képviselője, 1 személy

Az Érdekképviseleti Fórum Tagjainak választása 3 évre történik. Amennyiben a megválasztott, illetve kijelölt tag a megbízatását lemondja, a választás időközben is megtartható, ez esetben a megbízatás a következő választásig szól.

A fórum előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal valamint a gondozóház belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat.

Megtárgyalja a Gondozóházban élők panaszait – ide nem értve a jogviszony keletkezésével, illetve megszűntetésével kapcsolatos panaszokat – és intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé. Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésben, az ellátás szervezésével kapcsolatos feladatokban. Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, más illetékes hatóságok felé (Pest Megyei Kormányhivatal) amennyiben a gondozóház működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslására, illetve az orvoslás esetleges más módjára is.

Lakó vagy hozzátartozó illetve törvényes képviselő panaszával a Gondozóház fenntartójához fordulhat szóban személyesen, illetve írásban, a szakmai felügyeletet ellátó hatósághoz, ellátott jogi képviselőhöz fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet.

Az Érdekképviseleti Fórum Elnöke gondoskodik az ülések összehívásáról, a tagok és az érintett személyek értesítéséről. Az ülésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni.

Amennyiben a panasz olyan súlyos mentálisan hanyatlott egyéntől származik, aki nem tudja akár szóban akár írásban megfogalmazni sérelmét, abban az esetben a Gondozóház alkalmazottjának joga és kötelessége a sértett panaszát előterjeszteni, és azt az Érdekképviseleti Fórum köteles kivizsgálni és orvosolni, csakúgy, mint azokat a panaszokat, melyeknek előterjesztői jobb mentális állapotú lakók.

Az ellátott jogi képviselő

Elérhetősége: Mandel Gizella

E-mail: gizella.mandel@ijb.emmi.gov.hu

Tel: 06-20-4899-595

Betegjogi képviselő:

Megléczné Ocsenás Mária

Tel: 06-20-4899-658

E-mail: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

Az ellátottjogi képviselő feladatai

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, a gondozóház kötelezettségeiről és az ellátást igénybevevőket érintő jogokról,

b) segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt a gondozóház és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézményvezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,

d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat a gondozóházi ellátással kapcsolatosan az intézményvezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,

e) az intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,

g) észrevételt tehet a gondozóházban folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézményvezetőjénél,

h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

(Szt. 94/K.§(2))

Korlátozó Intézkedésekre vonatkozó szabályzat a Majosházai Gondozóházban

Amennyiben az ellátott veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Minimum rendelet. 5. § (9) bekezdése, amely szerint „Értelmi fogyatékosság és demencia következtében tartós veszélyeztető magatartást mutató, szabad mozgásukban folyamatosan korlátozott pszichiátriai betegeknél az osztály, a részleg és az intézet elhagyásának megtagadása és megakadályozása, az intézet területén történő mozgás korlátozása esetén – ide nem értve a (8) bekezdés szerinti fizikai korlátozásokat – a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálatot, dokumentációt és jelentést 168 óránként kell elvégezni.

Korlátozó Intézkedés elrendelésének szabályait az 2 sz. melléklet tartalmazza.

Rögzítésnél követendő irányelvek:

 • a rögzítésre használt eszköz minden esetben kizárólag a tolókocsiba rögzíthető hám lehet (ez megakadályozza a végtag elszorítását),
 • a rögzítést – állapottól függően – két óra múlva lazítani kell,
 • a rögzítés erőssége a szükséges minimalizáció elvét kövesse: a végtag, az adott ízület normálmozgási tartományon belüli tartása fontos követelmény, rögzítés alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítani, mely során a lakó állapotváltozását figyelni, jelezni és dokumentálni kell, illetve a szükséges terápiás reakciókra, változásokra figyelemmel kell lenni,
 • rögzítés esetén biztosítani kell a lakó viszonylagos kényelmét, nyugalmát, és figyelmének
 • elterelésével, beszélgetéssel törekedni kell arra, hogy a kritikus helyzet megszűnjön,
 • fontos a lakó állandó tájékoztatása, és a vele való folyamatos kommunikáció.

Az Érdekképviseleti Fórum működése:

Tagjai:

 • 2 fő lakó
 • 1 fő hozzátartozó
 • 1 fő az gondozóház dolgozóinak képviselője
 • 1 fő a fenntartó képviselője

Az Érdekképviseleti Fórumban nem kerülhetnek kisebbségbe a Gondozóházban ellátottak, illetve hozzátartozóik. Tagjait a lakók lakógyűlés keretében választják meg egyszerű szavazati többséggel. A megválasztottak írásban nyilatkoznak tisztségük elfogadásáról.

Az Érdekképviseleti Fórum döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképes a Fórum akkor, ha a tagok 2/3-a jelen van, s biztosított a lakók, illetve hozzátartozók legalább 50%-os jelenléte. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv tartalma:

– az eljáró szerv megnevezése,

– készítési helye és ideje,

– a meghallgatottak adatai és lakcíme,

– az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatok és megállapítások,

– a jelenlévők és a jegyzőkönyvvezető aláírása.

Egy-egy példányt kell küldeni az érintettnek, a tagoknak és az intézményvezetőjének.

Az Érdekképviseleti Fórum tagjait 3 évre választják, első ülésén az ügyrendjét saját maguk határozzák meg. Üléseit évente legalább kétszer tart.

Az Érdekképviseleti Fórum alkalmanként megbízott tagjának feladata:

– a napirend összeállítása és a tagok részére történő kiadása,

– gondoskodik jegyzőkönyv készítéséről.

A tagok feladata:

– az üléseken való aktív részvétel,

– a lakók panaszainak összegyűjtése és szükség szerinti írásba foglalása, előadása.

Az Érdekképviseleti Fórum tagság megszűnik:

 • a gondozóházi jogviszony megszűnésével,
 • lemondással,
 • visszahívással,
 • megszűnik annak a hozzátartozónak tagsága is, akinek az Gondozóházban élő hozzátartozójának jogviszonya megszűnik, illetve akire tekintettel az illető tagja lehetett a Fórumnak.

A Fórum tagja lemondását írásban továbbíthatja az Érdekképviseleti Fórumhoz. A tag visszahívása, a választásra vonatkozó eljárás szabályai szerint, indoklással, egyszerű szavazattöbbséggel történik. A tagság megszűnése esetén a Fórum kezdeményezheti új tag megválasztását.

A gondnokság alatt álló lakók érdekeinek védelmében a intézményvezető kezdeményezheti új gondnok kirendelését, ha megítélése szerint a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, vagy nem a gondnokolt érdekeinek megfelelően végzi.

Az intézményi jogviszony megszűnése

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

100. § Az intézményi jogviszony megszűnik

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartamát meghosszabbítják,

d) a 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával.

101. § (1) A 94/C. § szerinti megállapodást

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a (2) bekezdés szerinti esetekben,

c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy

ca) alapszolgáltatás esetén bármikor,

cb) bentlakásos intézményi ellátás esetén a (2) bekezdés szerinti esetekben

írásban mondhatja fel.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja és c) pont cb) alpontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha

a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének – a 102. § szerint – nem tesz eleget,

d) az ellátott jogosultsága megszűnik.

(3) A felmondási idő, ha a 94/C. § szerinti megállapodás másként nem rendelkezik

a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap,

b) bentlakásos intézmény esetén három hónap.

(3a) Ha a jogosultság jogszabályváltozás miatt szűnik meg, alapszolgáltatás esetén a megállapodást a jogszabályban megjelölt időponttal a (3) bekezdés a) pontja szerinti időtartamon belül is fel lehet mondani.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

(5) Bíróságtól kérhető

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,

c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés szerinti személyek valamelyike vitatja.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

(7) A (4)-(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban tájékoztatást kell adni.

(8) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója az intézménynek.

Záró rendelkezések

Az intézményvezetőjének a feladata és kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a Gondozóház lakói, látogatói, illetve annak dolgozói a Házirendben foglaltakat megismerjék, maradéktalanul betartsák, munkájukat ezek alapján végezzék

A Gondozóház műszaki berendezéseinek zavartalan működése mindenki számára fontos. A meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell, a berendezések kezelését szakavatott kezekre kell bízni.

A megfelelő működés érdekében a takarékosság elemi szabályait mindenkinek be kell tartani.

A Házirend súlyos megsértése esetén az intézményvezetője kezdeményezheti a gondozott intézményi jogviszonyának megszüntetését, melynek jóváhagyása, a fenntartó hatásköre.

Házirendünk a hatályos, szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III. Szociális törvény, valamint az 1/2000. SzCsM rendelet, 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet, 36/2007. (XII.22.) SZMM rendeletet és a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet alapján készült.

Mellékletek:

 1. sz. melléklet: Alapgyógyszer-készlet
 2. sz. melléklet: Korlátozó Intézkedések Szabályzata

Jelen Házirendet a Fenntartó jóváhagyta, hatályba lépésének napja: 2020. január 1.

Majosháza, 2019. szeptember 12.

Gyimóthyné Kincses Marietta

Intézményvezető

A Házirendet a fenntartó REDUKIDI vezetősége 2019.szeptember 18-án tartott ülésén megtárgyalta és 16/2019. (09.18.) számú határozatával jóváhagyta.

Majosháza, 2019. szeptember 18.

Kontha Benőné

REDUKIDI elnök, mint fenntartó